Välkommen

Videmotion konkretiserar din idé i filmform och hjälper er att förmedla ert budskap. Här är ett exempel på en porträttfilm jag gjort om Torbjörn Lindholm.