Kontakt

image

Om du är intresserad av att få en film producerad kan du kontakta Rasmus. Beskriv kortfattat dina tankar så vidareutvecklar vi dem till en film tillsammans. Behöver du komma i kontakt fort kan du ringa på: 070-55 171 26. Eller maila på info@rasmuslindh.se